user_mobilelogo

Powołanie

nasza praca - grafika losowa

IMG_0052.jpg

Sługa Boża S.M.Konsolata Betrone - materiały i REPORTAŻ

INFORMACJA

   Przypominamy o OBOWIĄZKU dotyczącym przestrzeni zamkniętych, by PRZESŁONIĆ USTA I NOS oraz zachować odstęp 2 m.
   Dziękujemy za dobrą wolę i rozsądek!

OD SOBOTY

27-go marca

W NASZEJ KAPLICY

ZMIEŚCI SIĘ

jedynie do 5-ciu OSÓB

Razem z nami

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

 GDY ZNAJDUJEMY SIĘ W STREFIE CZERWONEJ,

W NASZEJ KAPLICY MIEŚCI SIĘ DO 10-ciu OSÓB

GDY ZNAJDUJEMY SIĘ W STREFIE ŻÓŁTEJ,

W NASZEJ KAPLICY MIEŚCI SIĘ DO 16-stu OSÓB

Od 31 maja, zgodnie z obecnymi przepisami,
uczestnicząc w Nabożeństwach należy
PRZESŁONIĆ USTA I NOS
oraz zachować rozsądny odstęp pomiędzy wiernymi.

Uprzejmie prosimy stosować się do tych wytycznych.

Przewodniczący Episkopatu J.E. Abp Stanisław Gądecki zachęca do osobistego udziału w Nabożeństwach oraz przypomina
o Spowiedzi Wielkanocnej.

 

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
wobec zmniejszania ograniczeń liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.

Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

W święto św. Macieja, Apostoła
Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku